Zapytanie ofertowe numer: 50/POIR_1.1.1/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01.-00-0864/16 pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”, Biovico Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do hodowli komórkowej, w tym komórek macierzystych i odczynników do luminexa.

Formularz asortymentowo-cenowy

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Zamawiający informuje, iż w dniu 30.06.2021 r. odpowiedział na pytania i dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załącznika nr 2 Formularza asortymentowo-cenowego. Szczegóły dotyczące powyższych zmian zawarte są Piśmie – Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego i zmiany do Zapytania ofertowego z dnia 30.06.2021 r, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wyżej wskazane zmiany zawiera również załączone do ogłoszenia, obowiązujące Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2021 r. oraz załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 30.06.2021 r., których zapisy należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Formularz asortymentowo-cenowy zmiana 30.06.2021

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe zmiana 30.06.2021
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego i zmiany do Zapytania ofertowego z dnia 30.06.2021

Wróc do góry