Zapytanie ofertowe numer: 53/POIR_1.1.1/2021

Powrót

W związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01.-00-0864/16 pt. „Rozwój oraz wdrożenie kwasu hialuronowego nowej generacji do wiskosuplementacji oraz regeneracji stawów”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do hodowli komórkowej, w tym komórek macierzystych oraz materiałów zużywalnych i odczynników laboratoryjnych.

Formularz asortymetowo-cenowy

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Zamawiający informuje, iż w dniu 11.08.2021 r. odpowiedział na pytania i dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załącznika nr 2 Formularza asortymentowo-cenowego. Szczegóły dotyczące powyższych zmian zawarte są Piśmie – Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego i zmiany, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wyżej wskazane zmiany zawiera również załączone do ogłoszenia, obowiązujące Zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2021 r. oraz załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 11.08.2021 r., których zapisy należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Termin składania ofert uległ zmianie. Aktualny termin składania ofert: 23 sierpnia, godz. 16.00.

Formularz asortymetowo-cenowy

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego i zmiany do Zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż w dniu 17.08.2021 r. odpowiedział na pytania i dokonał zmiany treści załącznika nr 2 Formularza asortymentowo-cenowego. Szczegóły dotyczące powyższych zmian zawarte są Piśmie – Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego i zmiany, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wyżej wskazane zmiany zawiera również załączone do ogłoszenia, obowiązujące Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2021 r. oraz załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy z dnia 17.08.2021 r., których zapisy należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Termin składania ofert nie uległ zmianie, pozostaje aktualny termin składania ofert: 23 sierpnia, godz. 16.00.

Formularz_Ed.3

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_Ed.3
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego i zmiany do Zapytania_2

Rostrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry