Zapytanie ofertowe 7/RPO_1.1.1/2019

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów zużywalnych oraz odczynników chemicznych i biologicznych do badań w laboratorium, zawiązanych z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert:

Dokuemnty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 7 RPO 1.1.1 2019

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Rozstrzygnięcie postępowania 7/RPO_1.1.1/2019:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry