Zapytanie ofertowe numer: 8/RPO_1.1.1/2020

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę spektrofotometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR, zawiązanego z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż, uruchomienie i instruktaż spektrofotometru podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Odpowiedzi do zapytania

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry