Zapytanie ofertowe numer: 9/RPO_1.1.1/2021

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę refraktometru, związanego z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: refraktometru i wskaźników sterylizacji.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 19.02.2021
Opis przedmiotu zamówienia 19.02.2021
Formularz oferty 19.02.2021
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 19.02.2021

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry