Zapytanie ofertowe pomiar XRD

Powrót

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na usługę badawczą, zawiązaną z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia pomiaru składu fazowego proszków hydroksyapatytowych metodą XRD.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe pomiar XRD

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Rozstrzygnięcie postępowania 21/POIR_2.1/2019

Rozstrzygnięcie postępowania

Wróc do góry