W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert wykonanie usługi badań przedklinicznych in vitro uzyskanych prototypów.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
WYKAZ USŁUG

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE
Wróc