W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę linii komórkowych – aspirat szpiku kostnego.


Dokumenty do pobrania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

W dniu 02.11.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą poczty elektronicznej. Pytanie dotyczyło części nr 22 przedmiotu zamówienia. Szczegóły dotyczące pytania i odpowiedzi zostały zawarte w piśmie Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z dnia 02.11.2021 r., stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

PISMO WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc