W związku z realizacją projektu nr RPPM.01.01.01-22-0080/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników do hodowli komórkowej, materiałów eksploatacyjnych do hodowli komórkowej, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

Edycja druga:

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Edycja Trzecia

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rostrzygnięcie postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Wróc