W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę refraktometru, związanego z wdrożeniem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych biomateriałów do kompleksowej regeneracji tkanki chrzęstnej”. Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: refraktometru i wskaźników sterylizacji.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Rostrzygnięcie postępowania:

POSTĘPOWANIE ANULOWANO
Wróc